Waar te beginnen?

Lichaam of Geest?


Er valt helemaal niet te kiezen.


Hoe je je voelt, denkt en dingen ervaart hangt nauw verbonden met de keuzes die je maakt zowel op vlak van voeding en beweging als op emotioneel en menselijk vlak.


De "Gut-Brain connection" of vertaald de verbinding tussen onze spijsvertering en onze hersenen is hier het belangrijkste voorbeeld van. Denk maar aan dat nare gevoel in je buik bij extreme zenuwen of hoogtevrees. Of het verschrikkelijk futloze gevoel bij buikgriep...

Er zijn nog veel meer van deze voorbeelden en ook in positieve zin kunnen we hier op inspelen.


Meer weten?

Lees alvast over de invloed van Vitamine D op ons immuunsysteem.


Of leer de waarheid over ketose en het populaire "keto-dieet".