Vitamine D: de 10 belangrijkste invloeden.

De 10 belangrijkste factoren voor goede opame.


Deze 9 factoren bepalen of je zeker genoeg vitamine D aanmaakt door UVB zonlicht of absorbeert uit voeding.


  • Verder weg van de evenaar. Hoe verder je woont, hoe lager de hoek waarmee het zonlicht het aardoppervlak bereikt. Dit maakt dat voor België in de winter tussen november en februari er bijna geen vitamine D geproduceerd kan worden via onze huid. 


  • Luchtvervuiling. Enerzijds absorbeert lucht die vervuilt is door verbranding van fossiele brandstoffen het UVB licht nodig voor vitamine D productie. Anderzijds doet ook de ozonlaag hetzelfde. Het gat in de Ozonlaag kan dus mogelijks meer UVB licht doorlaten al bevindt zo’n gat zich meestal boven de polen.


  • Zonnecrème - in theorie. Zonnecrème is gemaakt om UVB licht te voorkomen je huid te verbranden. Weinig mensen smeren echter genoeg zonnecrème om zo veel UVB licht af te blokken dat de productie van vitamine D in gedrang komt.


  • Huidskleur. Hoe meer melanine in de huid, hoe donkerder de huidskleur. Melanine trekt echter UVB zonlicht aan, dit zonlicht bereikt bijgevolg minder gemakkelijk de stof in de huid die de productie van vitamine D opstart. Daarom betekent meer melanine in de huid ook dat er meer blootstelling nodig is aan UVB licht om evenveel vitamine D te produceren.


  • De temperatuur van de huid. Wanneer onze huid warm heeft, bijvoorbeeld op een warmere dag, dan wordt vitamine efficiënter geproduceerd.


  • Lichaamsvet. Het vetweefsel onder de huid houdt vitamine D vast. Hoe hoger ons vetgehalte hoe meer vitamine D er dus wordt vastgehouden en niet gebruikt wordt waar het nodig is. 


  • Leeftijd. Hoe ouder men wordt hoe minder onze houd in staat is UVB licht om te zetten in vitamine D.


  • Gezonde spijsvertering. Vitamine D uit voeding kan enkel goed geabsorbeerd worden indien de spijsvertering en darmkanaal in goede gezondheid verkeren. Alle mogelijke problemen met betrekking tot de maag, de alvleesklier en de darmwand kunnen de goede absorptie van vitamine D verminderen.


  • Toestand van lever en nieren. Belangrijke processen omtrent absorberen en het omzetten van vitamine D in zijn actieve vorm gebeuren respectievelijk in de lever en in de nieren. Vaak zal de actieve vorm in het bloed ook afnemen naarmate nierziekten verergeren.
bron.

https://www.health.harvard.edu/healthbeat/9-things-that-can-undermine-your-vitamin-d-level