Genezen


 De meeste ziektes zijn een gevolg van de levensstijl en zijn voorkombaar.

“Most disease is lifestyle related and preventable” – Dr. Andrew Weil
Positieve en complete geneeskunde, daar moeten we samen aan werken.


Behandeling komt van buitenaf, genezing komt van binnenin- Dr.Andrew Weil.                                   De wetenschap bewijst dat de manier waarop we tegenover een diagnose staan een grote impact kan hebben.


Vele artsen over de wereld zien reeds in dat geneeskunde veel verder gaat dan op basis van symptomen tot een diagnose komen. “Integrative” of integratieve geneeskunde is een overkoepelende term voor op positieve wijze mensen echt genezen door op zoek te gaan naar de oorzaak van de problemen in plaats van de symptomen apart te bestrijden. Zo wordt meer bereikt dan enkel  oppervlakkig verzachten zonder genezing.


Integratief = bijv.naamw.Herkomst:   Latijn >  integrare: vernieuwen; volledig; geheel; dingen combineren zodat deze elkaar aanvullen of een geheel vormen.


Een pionier en docent rond deze werkwijze is Dr. Andrew Weil, die zelfs een eigen universiteit heeft, volledig gericht op de toepassing van deze denkwijze via opleidingen voor professionelen. Zijn manier van denken en werken wint de laatstejaren sterk aan populariteit in de gezondheisdssector en met reden.

https://integrativemedicine.arizona.edu/


Kom hier te weten hoe je jouw kans op herstel drastisch kan verhogen.


Weinig handen, zwaar werk


De studies tot dokter zijn loodzwaar, de verantwoordelijkheden die de praktijk met zich meebrengt kunnen met geen enkel metaal worden beschreven. Ik wil daarom mijn respect betuigen tot de vele beoefenaars van geneeskunde in al zijn vormen. Noch de studies noch de werk- en mentale druk gekoppeld aan dit beroep mogen ooit onderschat worden, begrijp me dan ook niet verkeerd tijdens dit betoog.

Elke mens is uniek in alle opzichten en facetten, elk symptoom kan de kleinste nuance bevatten en niet iedereen deelt graag zijn volledige privé geschiedenis. Een dokter ziet dus vaak slechts het tipje van de ijsberg.  Gevolg is dat een juiste diagnose stellen soms meer tijd en inleving vergt dan er voor handen is. Er moeten nu eenmaal zeer veel mensen geholpen worden. 

Integratieve geneeskunde houdt in dat er meer naar het totaalplaatje wordt gekeken en dat de volledige levensomstandigheden zowel fysiek, mentaal als omgevingsgebonden onder de loep worden genomen. In plaats van eerst de meest voor de hand liggende medicatie af te lopen en dan pas verder onderzoek te doen wanneer deze niet baten (of schaden).

Deze taak mag niet enkel op de schouders van dokters gelegd worden, zij zijn nu eenmaal met te weinig. We moeten meer als vrienden en familie naar elkaar omkijken en durven praten. Zodat oude wijsheden rond natuurlijke geneesmiddelen niet verloren gaan en nieuwe bevindingen beter verspreid raken. Veel van deze zaken lijken verloren te gaan door de nieuwe vormen van communicatie terwijl deze net efficiënter zouden moeten zijn, hier moeten we ons met z’n allen aanpassen zodat dit snel realiteit kan worden.


Hiermee wil ik niet zeggen dat iedereen zelf diagnoses moet  stellen en opleggen. Wel dat we op zoek moeten gaan naar wat de oorzaken van onze aandoeningen kunnen zijn binnen onze dagelijkse routines en eetgewoontes. Vooral via onze naasten maar ook via goed georganiseerde online platformen, zonder onze privacy te verliezen. Ook hier schuilen de antwoorden reeds om de technologische hoek.

Om dan te kijken welke natuurlijke, onschadelijke remedies er eerst kunnen worden toegepast vooraleer te grijpen naar medicatie die nog te vaak alleen verzacht of verdooft  maar niet geneest. Zulke zelfreflectie en gezamenlijke zorgen kunnen op zijn minst later extra informatie brengen als hulp binnen een onderzoek en de weg naar de juiste diagnose verkorten.


Wees positief, want wat je denkt heeft een grotere impact dan dat we beseffen.


Het brein kan de mechanismen in het lichaam niet rechtstreeks besturen, we genezen niet omdat we willen genezen. Maar wat men echt gelooft kan een groot effect hebben, het placebo effect (1)is hiervan het grootste bewijs.


Het placebo effect kan kort omschreven worden als de het psychologische effect dat gepaard gaat met het feit (dat je denkt) dat je geholpen wordt, onderzocht wordt en/of medicatie krijgt die je probleem (zogezegd) zal oplossen. Steeds meer wordt duidelijk hoe groot de impact van hoe we denken tijdens een behandeling en hoe hard we geloven dat we zullen worden genezen op zich bijdraagt tot de genezing. Daarom ook dat de sfeer in een dokterspraktijk en de relatie tussen patiënt en dokter (1) van groot belang is. Hiervan zijn vele voorbeelden bekend zoals bijvoorbeeld bij de behandeling van migraine waarbij naar schatting 35% van de volwassen patiënten positief reageert op een placebo behandeling. Bij kinderen ligt de schatting zelfs op 50% (3), hier is het duidelijk dat hoe ouder men wordt zowel bij kinderen als bij volwassen het placebo effect afneemt. Aan de ene kant maakt dit placebo effect het moeilijk de werkzaamheid van nieuwe medicatie te bewijzen, langs de andere kant zou de focus moeten liggen op het onderliggende mechanisme die dit effect teweegbrengt en hoe dit kan gemaximaliseerd worden.

Elke dokter zou in zijn opleiding moeten leren dat wat hij of zij zegt een even groot effect kan hebben als een medicijn en zich hier constant bewust van zijn.

Spieren die onderbewust geloven dat er een kwetsuur is kunnen verkrampen en zo het gevoel geven dat het letsel er nog steeds is en zo de pijn in stand houden.Foute diagnoses die de patiënt vaak kostbare tijd kosten.


We kennen allemaal wel iemand die het heeft meegemaakt of waren zelf ontvanger van een foute diagnose. Dit is mogelijks een menselijke fout van de dokter maar de vraag is hoe behoed je jezelf hiervoor. Het is belangrijk steeds zelf de eigen gezondheid nauwlettend in het oog te houden en alert te zijn bij een doktersonderzoek. Wees beleefd en respectvol voor dokters maar wees niet beschaamd om een tweede opinie te raadplegen. Als je weet dat 1 op 4 mensen die te horen kregen kanker te hebben eerst een andere diagnose kregen wanneer ze niet langs een specifieke screening voor kanker gingen.(4) Binnen een ander onderzoek werd gevonden dat 21% van alle gemaakte diagnoses een grote afwijking had met wat later de juiste diagnose bleek. (5) Het komt er dus op neer dat je ongeveer 20% kans hebt dat de eerste diagnose niet helemaal correct is. En de enige manier om hier de negatieve effecten en vertragingen van de vermijden is zelf je verantwoordelijkheid te nemen en zonder twijfelen de mening van meerdere professionals te verzamelen.

Houdt daarbij in je achterhoofd dat je geest en je geloof in genezing een grote factor spelen en dat je met een positieve maar kritische houding je eigen kansen drastisch kan verhogen.


Graag zou ik u willen vragen indien mogelijk één of meerdere dokters, therapeuten of specialisten op te sommen die jou op positieve wijze geholpen hebben en een allesomvattende diagnose hebben bezorgd, zeker indien de oplossing gevonden werd zonder langdurige medicatie.


Surf naar


t en anoniem onderstaande vragenlijst in en zo kunnen andere mensen jou tips raadplegen wanneer ze een tweede opinie zoeken in hun regio.1. Placebo effect + relatie patiënt dokter

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3962549/

2. Placebo effect, migraine bij kinderen en volwassenen

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4358740/

Maas HJ, Danhof M, Della Pasqua OE. Analysis of the relationship between age and treatment response in migraine. Cephalalgia. 2009;29:772–80.

3. Lewis DW, Winner P, Warren W. The placebo responder rate in children and adolescents. Headache. 2005;45:232–239.

https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1526-4610.2005.05050.x

4. Belgisch onderzoek All.can met 391 personen.

https://www.all-can.org/national-initiatives/belgium/#panel-pub-res

5. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jep.12747

unsplash